Procedura składania skarg
PROCEDURA SKARGI obowiązująca od 30.9.2022 r.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni.
Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia (inna niż przewoźnik) fizycznie weszli w posiadanie towaru.
Jeżeli umowa dotyczy towarów wymienionych w jednym zamówieniu i dostarczanych osobno, termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia (inna niż przewoźnik) dokona fizycznego odbioru wszystkich towarów.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w jednoznacznym oświadczeniu (na przykład w formie listu lub wiadomości e-mail).

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie dotyczące wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

- Konsekwencje wycofania się z umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwroty te będą wypłacane tą samą metodą płatności, która została użyta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inną metodę płatności. W wyniku tych zwrotów nie ponosisz żadnych opłat. Możemy opóźnić wypłatę zwrotów do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo odesłać towar jak najszybciej, a w każdym razie w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Rzeczy wykonane na zamówienie: prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do produktów, które zostały wykonane według specyfikacji klienta lub w sposób oczywisty zindywidualizowane.

Aby omówić kwestię zwrotu produktów, prosimy o kontakt.

Bony podarunkowe.

Zakupy biznesowe: W przypadku zakupu na firmę, zwrot nie jest możliwy w ciągu 14 dni-.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś całkowicie zadowolony z zamówienia, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

Niniejsza polityka zwrotów wchodzi w życie i obowiązuje od 30.9.2022 r. Zastrzega się możliwość zmian.

No item